Helse - BS Mediestrøm

Fagbøker om legevitenskap, sykdommer, trening, kosthold, sosialeproblemer.
Biblioteksentralen
 1. Linedans
  Linedans - Lindgård, Ragnhild Elisabeth

  År: 2018
  Forlag: Kolofon
  Språk: Norsk (bokmål)
  Pris: Nkr 279.00
  Omfang: 181 s.
  Målgruppe: Barn
  Emne: Skriveterapi : psykiatri
  ISBN: 978-82-300-1839-2
  Bestill i nettbutikken
 2. The brain
  The brain - Eagleman, David

  År: 2016
  Forlag: Canongate
  Språk: Engelsk
  Pris: Nkr 134.00
  Omfang: 246 s.
  Målgruppe: Voksne
  Emne: Hjernen : menneskelig fysiologi
  ISBN: 978-1-78211-661-5
  Bestill i nettbutikken
 3. Psykiatriboken
  Psykiatriboken - Skårderud, Finn

  Denne læreboka gir en introduksjon til psykiske lidelser og livssmerte. Boka tar sikte på å beskrive psykiske lidelser både utenfra, det vil si både gjennom medisinske sykdomsmodeller, årsaksforklaringer og diagnostiske kategorier og innenfra, det vil si gjennom den subjektive erfaringen av å kjenne og å lide. Boka består av tre deler. Første del omhandler psykiatrien som fag, og grunnleggende gjeldende forståelser. Andre del undersøker behandlingen som et forhold mellom bruker og behandler. Tredje del gjennomgår lidelsesformer med mulige behandlinger. Omtalen er utarbeidet av BS.
  År: 2018
  Forlag: Gyldendal
  Språk: Norsk (bokmål)
  Pris: Nkr 629.00
  Omfang: 598 s.
  Målgruppe: Voksne
  Emne: Psykiatri
  ISBN: 978-82-05-48835-9
  Bestill i nettbutikken
 4. Den Interaktive hjernen hos barn og unge
  Den Interaktive hjernen hos barn og unge -

  Boken henvender seg til studenter og fagpersoner som arbeider med helse, psykiatri, pedagogikk, vernepleie og innen andre helse- og sosialfaglige områder. Boken er todelt. I den generelle delen gis en grunnleggende innføring i barnehjernens oppbygning, funksjon og utviklingsforløp, som virker inn på tilknytning, emosjonsregulering og adferd. Den kliniske delen inneholder kapitler om undersøkelser og utredningsmetoder, inkludert et kapittel om barn som har en annen kulturbakgrunn, og delen vektlegger særlig utførende funksjoner og språk. Omtalen er utarbeidet av BS.
  År: 2018
  Forlag: Gyldendal akademisk
  Språk: Norsk (bokmål)
  Pris: Nkr 499.00
  Omfang: 394 s.
  Målgruppe: Voksne
  Emne: Nevropsykiatri - Barn
  ISBN: 978-82-05-51093-7
  Bestill i nettbutikken
 5. Gener
  Gener - Mukherjee, Siddhartha

  Siddharta Mukherjee kaller genetikken for «tidenes viktigste detektivtistorie». I denne boken om menneskets gener og historien om genvitenskapen, nærmer han seg det vanskelige spørsmålet: hva gjør oss til mennesker, og hva skjer om vi lærer oss å lese og manipulere genkodene? Mukherjee beskriver et vitenskapsfelt med enorme, årlige fremsteg, selv om det finnes ytterst få som kan forklare genetiske grunnprinsipper og mekanismer. Han fletter også inn sin egen familiehistorie, som er preget av schizofreni og psykiske lidelser. Med en litterær stil formidler Mukherjee arvestoffets grunnleggende betydning for livene våre. Omtalen er utarbeidet av BS.
  År: 2018
  Forlag: Press
  Språk: Norsk (bokmål)
  Pris: Nkr 399.00
  Omfang: 680 s.
  Målgruppe: Voksne
  Emne: Medisinsk genetikk
  ISBN: 978-82-328-0162-6
  Bestill i nettbutikken