BS Mediestrøm gir oversikt over de nyeste bøkene innen ulike emner som katalogiseres hos BS.

Tjenesten kan brukes i innkjøpsprosessen, ved at biblioteket får oversikt over norske og utenlandske bøker som andre bibliotek har kjøpt inn i de ulike kategoriene. Kategoriene bygger på dewey-numrene, og de fleste kategoriene inneholder bøker både for voksne og barn. Bøkene kan enkelt bestilles i nettbutikken. Abonnementet er gratis.
Abonner på RSS. Forslag til nye kategorier? Send gjerne en e-post til oss.